Taisyklės

1.         BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.      Šios naudojimosi taisyklės kartu su visomis kitomis papildomomis sąlygomis ir informacija, kuri gali būti teikiama teikiant prekes bei paslaugas (toliau – Taisyklės), yra laikomos tarp Lauros Grikienės, individualios veiklos numeris: 1027730 (toliau – Bendrovė), kaip elektroninės parduotuvės SurpriseSurprise.eu (toliau – El. Parduotuvė), ir Jūsų, kaip El. Parduotuvės naudotojo, sudaryta privaloma sutartimi, kuri reglamentuoja Jūsų naudojimąsi bei prekių pirkimą El. Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums užsakant ir įsigyjant Bendrovės siūlomas prekes (toliau – Prekės).

1.2.      Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis SurpriseSurprise.eu El. Parduotuvėje (toliau – Pirkėjas).

1.3.      Gavėjas šioje Taisyklėse yra asmuo, kuriam bus pristatytas siuntinys (toliau – Gavėjas).

1.4.      Pirkti surprisesurprise.eu elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, pilnamečiai nuo aštuoniolikos metų amžiaus.

1.5.      Naudodamiesi El. Parduotuve Pirkėjas sutinka laikytis visų šių Taisyklių nuostatų. Jeigu nesutinka su šia bet kuria iš šių nuostatų, Pirkėjas neturi teisės naudotis El. Parduotuve ir/arba kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

1.6.      Taisyklės santykiams tarp Pirkėjo ir Bendrovės pradedamos taikyti nuo to momento, kai Pirkėjas pradeda naudotis El. Parduotuve ir/arba Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

2.         INFORMACIJA APIE PIRKĖJĄ IR GAVĖJĄ

2.1.      Asmens duomenų tvarkymas Bendrovės veikloje bei slapukų patalpinimas yra reguliuojamas mūsų privatumo politikos nuostatomis.

2.2.      Pirkėjas yra teisėtas Gavėjo duomenų valdytojas.

2.3.      Surprisesurprise.eu turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė El. Parduotuvėje, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Surprisesurprise.eu veiklos planavimui ir analizei. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo ir Gavėjo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. Plačiau apie vykdoma privatumo politiką galite El. Parduotuvės internetinės parduotuvės skiltyje „Privatumo politika“.

2.4 Pirkėjas atlikdamas užsakymą užtikrina, kad Gavėjas siuntos gavimo metu bus 18 metų arba vyresnis.

3.         PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

3.1.      Sutartis tarp Pirkėjo ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja užsakymą El. Parduotuvėje, pateikia savo ir Gavėjo duomenis reikalingus sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžiate nuorodą „Pirkti“;

3.2.      Sudarius sutartį Pirkėjas patvirtina, kad iki sutarties sudarymo susipažino su informacija: apie siūlomą prekę (pavadinimas, pagrindinės savybės); apie Pardavėją; apie atsiskaitymo bei pristatymo tvarką, duomenų tvarkymą.

4.         PIRKĖJO IR GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.      Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes El. Parduotuvėje iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių ir kitose El. parduotuvės informacijos skiltyse nustatytos tvarkos.

4.2.      Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes, o Gavėjas arba Pirkėjas priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3.      Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti elektroninio pašto adresu [email protected] .

4.4.      Pirkėjas arba Gavėjas turi teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekes, kai Prekės yra pažeistos ar jų galiojimas pristatymo dieną yra pasibaigęs.

5.         BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.      Jei Pirkėjas bando pakenkti El. Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, ar kitaip nesilaiko šių Taisyklių bei kitų Bendrovės pateikiamų nuostatų, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. Parduotuve arba panaikinti jo užsakymą.

5.2.      Bendrovė, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti El. Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

5.3.      Bendrovė gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas bet kuriuo metu. Kiekvieną kartą norėdamas apsipirkti El. Parduotuvėje, privalote susipažinti su Taisyklėmis ir jomis vadovautis.

5.4.      Bendrovė įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes nurodytu adresu, vadovaujantis Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

5.5.      Pirkėjui pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo grąžinamos Prekės gavimo dienos.

6.         PREKIŲ UŽSAKYMAS

6.1.      El. Parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pateikti užsakymus bei apsipirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

6.2.      Užsakymai Vilniuje yra tvirtinami bei vykdomi nuolat, užsakymai į kitus Lietuvos miestus tvirtinami bei vykdomi darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

6.3.      Visos prekių kainos El. Parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

7.         TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOS

7.1.      Tam, kad Bendrovė gautų Pirkėjo mokėjimus bei pristatytų nusipirktas Prekes, Bendrovė naudojasi trečiųjų asmenų paslaugomis. Šie asmenys, kurie nėra susiję su Bendrove, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakingi už šių trečiųjų asmenų rodomą turinį ar teikiamas paslaugas.

7.2.      Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar tai mokėjimo, pristatymo, platinimo ar bet kokios kitos paslaugos atliekamos trečiųjų asmenų. Todėl Bendrovė labai rekomenduoja ir reikalauja, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato tretieji asmenys, ir jomis vadovautis.

7.3.      Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai, susiję su trečiųjų asmenų paslaugomis, veikimu ar neveikimu, turi būti adresuojami tiesiogiai tik šiems tretiesiems asmenims ir jokiais atvejais ne Bendrovei.

8.         ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

8.1.      Už Prekes galite atsiskaityti bankų išduotomis „VISA“, „MasterCard“ ar „Maestro“ debetinėmis bei kreditinėmis kortelėmis arba per Paysera sistemą.

8.2.      Pirkėjui už Prekes apmokėjus tiesiogiai suvedant mokėjimo kortelės duomenis arba per Paysera sistemą ir užsakytų Prekių negavus, dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių, taip pat Pirkėjui pažeidus šias Taisykles, atlikti mokėjimai nėra grąžinami.

8.3.      Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą nedelsiant nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Užsakymas yra pradedamas vykdyti tik gavus pilną apmokėjimą už Prekes ir pristatymą.

8.4.      Jums neįvykdžius mokėjimo per nurodytą laiką, užsakymas atšaukiamas.

9.         PREKIŲ PRISTATYMAS/ATSIĖMIMAS

9.1.      Pirkėjas užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą (paštomatą).

9.2.      Pirkėjas įsipareigoja Prekes atsiimti iš paštomato pats arba užsakymo sudarymo metu nurodyti Gavėją, kuris atsiims Prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas arba Gavėjas Prekių atsiimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu paštomato adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas arba Gavėjas neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3.      Pirkėjui pateikus užsakymą Vilniuje, jis pristatomas gavėjui per 1 – 4 darbo dienas po apmokėjimo. Galimybės pasirinkti pristatymo laiką nėra. Pateikus užsakymą į kitus Lietuvos miestus darbo dienomis iki 12 val., Bendrovė ar trečiasis asmuo Prekes pristato per 1-3 darbo dienas. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Bendrovė nedelsiant praneša Jums apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo terminą ir, jei Jus tai tenkina, Bendrovė toliau vykdo užsakymo pristatymą. Tuo atveju, jeigu Bendrovės pateiktas ilgesnis Prekių pristatymo terminas Pirkėjo netenkina, pateiktas užsakymas yra atšaukiamas ir sumokėta pinigų suma grąžinama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

9.4.      Visais atvejais Bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Gavėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Gavėjo kaltės arba dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių.

9.5.      Bendrovė nėra atsakinga dėl bet kokio veiksmo, neveikimo ar įvykio nuo to momento, kai Prekės buvo perduotos prekių pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei. Tuo atveju, jeigu pakuotė, kurią Pirkėjas arba Gavėjas gavo turi išorinių defektų, Pirkėjas arba Gavėjas apie tai turi informuoti pristatymo paslaugas teikiančią įmonę.

10.       PREKIŲ TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1.    Prekės savybės (sudėtis, galiojimo data) yra bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme, pakuotės viduje. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojas, nebent įstatymai numatytų kitaip.

10.2.    Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Bendrovė įsipareigoja tokias Prekes parduoti Jums taip, kad Jums būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11.       PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

11.1.    Nekokybiškų Prekių (kai maisto prekės yra pažeistos ar jų galiojimas pristatymo dieną yra pasibaigęs) grąžinimo atveju, Bendrovė įsipareigoja pasiimti nekokybiškas Prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Bendrovė neturi analogiškų Prekių, ši įsipareigoja grąžinti Jums už prekes sumokėtus pinigus.

11.2.    Apie nekokybiškas Prekes ar įvykusią klaidą būtina informuoti el. paštu tą pačią kalendorinę dieną, kai Prekės yra pristatomos.

11.3.    Grąžinant ar keičiant El. Parduotuvėje įsigytas Prekes, Pirkėjo arba Gavėjo (priklausomai kuris kreipiasi) paprašysime užpildyti pateiktą Prekių grąžinimo ar keitimo raštą.

11.4.    Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko pirkimo – pardavimo taisyklių nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5.    Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12.       ATSAKOMYBĖ

12.1.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateikiamų savo ir Gavėjo asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikė tikslių Gavėjo ir savo asmens duomenų, Bendrovė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2.    Pirkėjas ir Gavėjas yra visiškai atsakingi už produkto panaudojimą ir jo pateikimą po pirkimo.

12.3.    Pirkėjas pirkdamas Bendrovės produktus užtikrina, kad nenaudos jų neteisėtais tikslais ar siekdamas priekabiauti, tyčiotis ar kitais būdais įžeidinėti Gavėją. Jei Pirkėjas nėra visiškai tikras, kad Gavėjas supras komišką Bendrovės produktų įdėją, Pirkėjas tokiu atveuj turi neužsakinėti Bendrovės produktų.

12.4.    Bendrovė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Bendrovės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

12.5.    Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

12.6.    Bendrovė nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjas negalėjo tinkamai pasinaudoti El. Parduotuvės teikiamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės.

12.7.    Bendrovė nėra atsakingi prieš Pirkėją, Gavėją ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Pirkėjo arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią deliktinę ar sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.

12.8.    Bendrovė nėra atsakinga už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į El. Parduotuvę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. Bendrovė nėra atsakinga už Pirkėjo naudojimąsi El. Parduotuve, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš El. Parduotuvės.

12.9.    Bendrovė neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per El. Parduotuvėje esančias nuorodas.

12.10.  El. Parduotuvėje pateiktos informacijos Pirkėjas neturėtų priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi mes apsiribojame visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios El. Parduotuvės veikla.

12.11.  Jeigu prieš perkant bet kokią Prekę iš El. Parduotuvės, Pirkėjas įtaria, jog Gavėjas jai gali būti alergiškas ar nėra tikras, kad Prekė Gavėjui tiks, Pirkėjas tokiu atveju turėtų nepirkti prekių iš El. Parduotuvės. Jeigu panaudota Prekė Pirkėjui ar Gavėjui sukelia alergiją, Pirkėjas arba Gavėjas turi nustoti naudoti Prekę ir nedelsiant kreiptis į savo gydytoją. Bet kuriuo atveju, Pirkėjas yra visiškai atsakingas už bet kokią kilusią alerginę reakciją sau arba Gavėjui.

12.12.  Bendrovė neprisiima atsakomybės, jeigu Pirkėjas arba Gavėjas neatsiima užsakytų Prekių ne dėl Bendrovės kaltės, jeigu El. Parduotuvė neveikia dėl techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių ne dėl Bendrovės kaltės, jeigu neveikia banko mokėjimų kortelių tvarkymo sistema ar elektroninės bankininkystės sistema dėl techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

12.13.  Prikėjas neturi teisės naudoti Bendorvės logotipo, nuotraukų ir kitos El. Parduotuvėje pateiktos informacijos asmeniniais tikslais, prieš tai nesuderinęs su Bendrove.

13.       INFORMACIJOS SIUNTIMAS

13.1.    Bendrovė visus pranešimus siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčiate El. Parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu arba “Parašyk mums” skiltyje.

14.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1.    Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2.    Bet koks ginčas yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema [https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT].

14.3.    Bendrovė bet kuriuo metu gali pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo El. Parduotuvėje momento. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojasi El. Parduotuve ar perka joje siūlomas Prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis El. Parduotuve.

1e0176e010a14d2130cb562e6e679ce0